Vi välkomnar våra medlemsföreningar till ordinarie Föreningsstämma i Stockholm

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker välkomnar medlemsföreningarna och regionföreningarna till den sjunde ordinarie föreningsstämman, med organisationens vision ”Tillsammans ger vi drömmar kraft” som tema.

18-19 maj 2019 i Stockholms Folkets Hus.

Ombudsfullmakter ska vara insända senast 18 mars. OBS! Trots att tiden gått ut är det möjligt att skicka in ombudsfullmakt. Notera dock att för sent inkomna fullmakter måste godkännas av stämman på plats.

Mer information och möjlighet att anmäla deltagande