Motioner och förslag

Motioner och förslag till Södra Norrlands Folkets Hus och Parkregionens årsmötet ska vara styrelsens tillhanda senast den 1 april 2024.