MÖT OSS PÅ FOLK OCH KULTUR

Folkets Hus och Parker deltar i FOLK OCH KULTUR 2020 för att tillsammans med många andra sätta fokus på konstens och kulturens roll i ett hållbart och inkluderande samhälle. Folkets Hus och Parker arrangerar tre seminarier och finns på plats med en monter där vi vill berätta mer om vår folkrörelses bredd och betydelse för kultur i hela landet.

Våra seminarier:


5 februari, kl 17.30-18.30

Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!

Det behövs dansgolv, scener och biografer, om människor ska kunna se film på bio och ta del av kultur, fast de inte bor i tätort.
Förstudien Folkets Hus mitt i byn lyfter fram viktiga faktorer, för att de föreningsdrivna mötesplatserna på landsbygden ska överleva som en nödvändig infrastruktur för kultur i hela landet.

Medverkande: Pernilla Eurenius strateg i Södra Norrland Folkets Hus och Parkregion, Birgitta Strömgren strateg i Norra Norrland Folkets Hus och Parkregion och Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker

Läs mer


6 februari, kl 14.30-15.30

Den fria konsten är hotad – hur kan den skyddas?

Strax före jul presenterade 17 företrädare för olika kulturorganisationer, i en debattartikel i Dagens Nyheter, förslaget att låta utreda hur kulturen kan få ett starkare lagligt skydd med utgångspunkt i att konstens frihet är hotad. Under senare år har principen om ”armlängds avstånd” vid ett flertal tillfällen satts ur spel. Diskussionen om principen om armlängds avstånd och hur den ska upprätthållas har varit intensiv i medier och debatter. Är konstens frihet hotad? Vad tyder i så fall på det? Vad är skillnaden mot tidigare övertramp? Om det finns ett hot, är lagstiftning rätt väg att gå?

Medverkande: Magnus Aspegren vd Riksteatern, Anna Serner vd Svenska filminstitutet, Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker, Sofia Lenninger f.d. kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg, Christer Nylander (L) ordförande kulturutskottet och Lawen Redar (S) 3:e vice ordförande kulturutskottet
Moderator: Gunnar Ardelius

Läs mer


7 februari, kl 11.30-12.30

Statliga kultursatsningar i förorten till vems nytta?

Myndigheten för kulturanalys har gjort en utvärdering av regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott” som genomfördes av Kulturrådet och Statens konstråd. Rapporten ”Kultur i demokratins tjänst” ger svar på viktiga frågor; Vilka verksamheter fick stöd och på vilket sätt har de stärkt utvecklingen långsiktigt? Hur såg myndigheterna på kulturbegreppet? Vad bör man tänka på inför framtida satsningar?

Medverkande: Sverker Härd direktör MYKA, Peter Hagdahl curator Statens konstråd, Simon Strömberg verksamhetsutvecklare Kulturrådet, Helene Öberg statssekreterare Kulturdepartementet, Hedvig Wiezell verksamhetschef Folkets Husby, Amin Barkhadle processledare Nya Mötesplatser
Moderator: Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker

Läs mer