Vaccinationsintyg för sammankomster

Regeringen har fattat beslut om införande av vaccinationsintyg för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 deltagare från och med den 1 december i år. På denna sida samlar vi fortlöpande information kring detta.

(TEXTEN SENAST UPPDATERAD 2021-12-01) Den 23 november fattade regeringen beslut om tillämpning av vaccinationsintyg, för att begränsa riskerna för smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare. Detta anses för närvarande vara tillräcklig skyddsåtgärd, för att undvika införandet av särskilda begränsningar.

Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för råd och regler kring hur den praktiska hanteringen ska gå till, har skickat ut ett antal förslag på snabbremiss, som avslutades den 24 november. Folkets Hus och Parker har svarat på remissen. Regelverket inför den 1 december, finns nu tillgängligt.

DETTA GÄLLER FRÅN 1 DECEMBER

Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vad som från och med den 1 december gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med:

Under 100 deltagare:
Inga restriktioner

Över 100 deltagare, med kontroll av vaccinationsintyg:
Arrangören ska kontrollera att samtliga deltagare har ett giltigt vaccinationsintyg, som visar att deltagaren är minst dubbelvaccinerad mot covid-19. Deltagaren ska också legitimera sig för att styrka sin identitet. Utöver detta inga restriktioner.

Över 100 deltagare utan kontroll av vaccinationsintyg:
Deltagare ska sitta på anvisad plats med minst en meter i varje riktning till andra deltagare. Sällskap får maximalt omfatta 8 personer. Inga stående evenemang tillåts. Detta innebär att danstillställningar eller konserter med över 100 deltagare (stående) inte är tillåtna överhuvudtaget, om inte vaccinationsintyg tillämpas.

Läs mera på folkhälsomyndighetens hemsida och ta del av författningstexten för detaljer.

Vi understryker att detta fortfarande är preliminära uppgifter. Så fort regelverket är på plats återkommer vi med ny information kring detta.

Praktiskt om vaccinationsintyg – UTFÄRDANDE, KONTROLL m m

Besökare behöver uppvisa ett giltigt vaccinationsintyg och kunna legitimera sig. Reglerna gäller inte personer under 18 år. Då regeln är ny och ovan, kan det vara en bra idé att informera om att ni även behöver se en legitimation. Det vaccinationsintyg som avses, är det som godkänts på EU-nivå, och i Sverige hanteras av E-hälsomyndighetenDet har förekommit lite olika uppgifter, men det är bara vaccinationsintyg som gäller, och det ska ha gått 2 veckor sedaN dos 2 för att intyget ska godkännas. Så kallade PCR-test och liknande är inte godkända för tillträde till evenemang. Personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig kan medges inträde mot uppvisande av läkarintyg. Uppgifter saknas om och i så fall vilka intyg från länder utanför EU som kan komma att tillåtas.

Enskilda individer hämtar enkelt sitt vaccinationsintyg på sajten COVIDBEVIS.SEHämtningen tar bara någon minut, men du behöver e-legitimation för att komma in. För närvarande fungerar det med Bank-ID, mobilt Bank-ID, Freja eID Plus, Telia e-legitimation och Foreign eID. Det går närsomhelst att hämta ett nytt bevis digitalt. Har besökaren inte e-legitimation, måste beviset beställas i pappersform, vilket kan ta närmare en vecka eller mer. En speciell blankett ska fyllas i. Det går att LÄSA MER  här om hur det går till.

För att hjälpa besökare som inte hämtat ett vaccinationsintyg, kan det vara bra att exempelvis göra en utskrift eller skylt där det står:

Hämta vaccinationsintyg hos E-hälsomyndigheten: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått regeringens uppdrag att tillhanda hålla ett verktyg för intygskontroll, som kan användas av arrangörer. I sin enklaste form sker kontrollen via en app för mobila enheter, men myndigheten ska även tillgängliggöra öppen källkod för att lösningen ska kunna integrera mot andra, befintliga system. Målet är att det ska finnas appar för ändamålet för de två stora operativsystemen (för handhållna enheter) Android och iOS. Apparna kommer inte att kunna skanna och verifiera legitimationer.

NYTT 2021-11-29: Nu finns DIGGs app VACCINATIONSBEVIS VERIFIERING till androidtelefoner att ladda ner på GOOGLE PLAY.

NYTT 2021-11-30: Nu finns DIGGs app VACCINATIONSBEVIS VERIFIERING till iPhone (iOS) att ladda ner på APPLES APPSTOREObservera att denna app även fungerar på iPad.

Vi rekommenderar den som ska använda någon av apparna i sin verksamhet att ladda ner den i god tid, och testa att den fungerar som tänkt. Ibland kan man exempelvis få en fråga att okeja att en app får tillgång till mobilkameran m m. DIGGs app är konstruerad för att snabbt kunna byta till ny avläsning, och ger tydligt resultat i displayen.

Det finns också alternativa lösningar ute eller på gång. Bra att tänka på där, är att DIGG bara garanterar funktion etc på den egna lösningen. Väljer man en annan, ligger det på arrangörens ansvar att den lösning man använder sig av lever upp till regelverket.

E-legitimationslösningen Freja-ID erbjuder med en kostnadsfri lösning för verifiering av vaccinationspass. , sOM DU HITTAR INFO OM här. 

Även biljettaktörerna Tickster.com och Ticketmaster.se sägs ha egna lösningar på gång. Uppgift saknas för närvarande om Ticksters och Ticketmasters lösningar går att använda fristående, d v s utan att vara kund hos företagen. Är ni redan kund hos någon av bolagen rekommenderar vi att ni kontrollerar om funktionen finns tillgänglig för er att använda.

Vi följer detta och återkommer med mera information.

De nya reglerna omfattar personer från 18 år (inte 16 år som tidigare sagts) och uppåt.

ANSVAR

Arrangörer är skyldiga att följa de nya reglerna och riskerar vite om man bryter mot dem. Här är det också viktigt att komma ihåg att det är just arrangören, inte lokalhållaren, som har huvudansvaret. Däremot kan det ligga i lokalhållarens intresse att informera hyresgäster och arrangörer som använder lokalerna om detta.

Som arrangör behöver du skriftligt dokumentera hur rutinen kring kontroll av vaccinationsintygen går till, hanteringen av legitimering, hur läkarintyg hanteras m m. Observera att ni inte får spara uppgifter om publikens hälsotillstånd, bara verifiera att de är vaccinerade. Du får inte heller spara skärmdumpar av skannade uppgifter, foton på läkarintyg eller liknande där det bryter mot föreskrifterna i GDPR.

Arrangören ska också informera om vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits, hur trängsel undviks m m. Information om detta återfinns i Folkhälsomyndighetens FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD.

Som arrangör bör ni fundera på om ni ska erbjuda återköp eller byte av biljetter till följd av detta. Det är till exempel rimligt att vara tillmötesgående för de som kan uppvisa läkarintyg, eller inte är färdigvaccinerade. De som köpt biljetter före beslutet om införandet av vaccinationsbevis blev känt, har dessutom tyngre argument för återköp eller byte. Fundera kring detta i förväg, så att ni har en enkel policy kring hanteringen.

SÄKERHET & PERSONAL

Införandet av vaccinationsintyg vid evenemang har väckt reaktioner på många håll. Många är positiva och uppskattar att arrangörer vidtar åtgärder som gör publikens upplevelser säkrare och som bidrar till minskad smittspridning. Det förekommer också kritiska röster som inte delar den uppfattningen. Som i andra sammanhang när större förändringar genomförs, är det viktigt med en tydlig och saklig information. Det är därför klokt att via sina informationskanaler informera sin publik om vad som sker och varför, samt på vilket sätt publiken både påverkas och kan vara behjälplig.

I situationer där det går att förutse att det finns risk för hot och liknande, rekommenderar vi att arrangören i förväg ser över sina säkerhetsrutiner. Det kan exempelvis handla om:

  • Personalförstärkning vid vissa föreställningar
  • Behov av vaktstöd
  • Stöd för personal och funktionärer som utsatts för hot eller liknande
  • Rutiner vid incidenter m m

En bra CHECKLISTA finns hos Prevent.

Det finns idag inget arbetsrättsligt stöd för att kräva att anställd personal ska vaccinera sig, men det går att ge en rekommendation. Det är också tillåtet att fråga personalen om de är vaccinerade, men det är frivilligt att svara. I förordningstexten rekommenderar Folkhälsomyndigheten arbetsgivare att ge bra information till anställda, samt uppmuntra dem att vaccinera sig.

Personal som sitter med i publiken och ser en föreställning, utan att det är en arbetsuppgift förknippad med detta, bör betraktas som besökare och ska då kunna uppvisa vaccinationsintyg, eller avstå från att sitta i salongen.

Folkets Hus och Parkers rekommendationer

Även om det nya regelverket inte kräver vaccinationsbevis vid sammankomster under 100 personer, rekommenderar Folkets Hus och Parker medlemsföreningar och arrangörer att överväga att använda metoden för alla egna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett storlek.

Vi understryker dock att detta är frivilligt och upp till varje enskild arrangör att fatta beslut om.

Folkets Hus och Parker följer fortlöpande utvecklingen kring vaccinationspass för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi uppdaterar den här sidan fortlöpande med ny information.


 

Vanliga frågor

Här samlar vi fortlöpande vanliga frågor och svar kring tillämpningen av vaccinationspass för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

På E-hälsomyndighetens sida står det att det finns tre olika covidbevis. Funkar alla för att få gå på sammankomster?

Svar: Nej. Olika verksamheter efterfrågar olika typer av intyg och den listning som finns på E-hälsomyndighetens sida redogör bara för de olika intygstyperna. Om man exempelvis ska flyga till Europa, så behöver man ett vaccinationsintyg, eller ett nytaget PCR-test. När det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, är det bara så kallade vaccinationsintyg som godkänns. Den som är medicinskt förhindrad att vaccinera sig får visa upp ett läkarintyg på detta för att bli insläppt.

Vi har precis fått snurr på vår biograf igen och sett fram emot familjefilmerna i julhelgen. Men hur blir det nu? 12-åringarna hinner knappast bli fullvaccinerade innan julhelgen är över, och det kan göra att vi tappar publik?

Svar: Reglerna gäller personer som är 18 år och uppåt (inte 16 som tidigare sagts), d v s de som redan haft goda chanser att fullvaccinera sig.

Vi brukar inte ha mer än ett 50-tal besökare på våra bioföreställningar. Måste vi kontrollera vaccinationsintyg ändå?

Svar: Nej, inte enligt det regelverk som presenterats. Men vill ni ha chansen att ta emot fler än 100, så måste ni kontrollera från besökare nummer ett. Det räcker alltså inte att bara kontrollera besökare nummer 101 och framåt.

Är det inte diskriminering att fråga om vaccinationsintyg? Det är ju frivilligt att vaccinera sig.

Svar: Nej, det är inte en diskrimineringsgrund. Det är fullt rimligt att efterfråga vaccinationsbevis i samband med frivilliga sammankomster. Väljer man att avstå vaccinering, så får man finna sig i att avstå just det evenemanget. Dessutom blir det nu en tvingande regel för vissa typer och storlekar av sammankomster, för att undvika andra begränsningar.

Det verkar konstigt att bara kolla vaccinpass på evenemang med fler än 100 deltagare. Är det okej att göra det även på mindre sammankomster?

SVAR: Ja, det är fullt möjligt, och även något vi rekommenderar att man ska fundera över som arrangör. Se ovan.

Bra länkar:

Så här tycker Folkets Hus och Parker om krav på vaccinationsintyg

Läs Folkhälsomyndighetens information

TA DEL AV REGERINGENS PRESSKONFERENS OCH INFORMATION

DIGG:S INFORMATION TILL ARRANGÖRER

Läs Folkets Hus och Parkers remissvar