Krisstöd från Ideell kulturallians

Genom Folkets Hus och Parkers medlemskap i Ideell kulturallians, är det nu möjligt för våra medlemsföreningar att söka ett nytt krisstöd som riktar sig till det ideella kulturlivet. Stödet kan gå till både akuta behov och bidra till utvecklandet av nya idéer och arbetstekniker som är värdefulla även när pandemin är över.

Med krisstödet ”Kulturens kapillärer” vill Ideell kulturallians stötta lokala kulturföreningar runt om i Sverige att möta pandemins utmaningar. Det kan vara för intern utveckling så väl som evenemang som når en större publik. Det kan gälla både smittsäker kulturverksamhet på plats, så väl som utveckling av den digitala kulturen, samt inköp av teknik och tjänster som möjliggör detta.

– Utlysningen har precis öppnat och vi ser fram emot projekt som kan stärka och utveckla det lokala kulturlivet. Det är enkelt att ansöka om stödet direkt på vår hemsida, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.

Ansökan kan göras till och med den 7 april 2021.

All information, om hur du kan söka och vilka kriterier som gäller, finns tillgängliga på Ideell kulturallans webbsida.

IDEELL KULTURALLIANS är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet och företräder 18 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt. Folkets Hus och Parker är en av medlemsorganisationerna i Ideell kulturallians.