INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

RESTRIKTIONERNA TAS BORT

Merparten av restriktionerna och begränsningarna för att förhindra covid-19 tas bort den 9 februari.

För Folkets Hus och folkparker innebär detta bland annat att publiktak, avståndskrav mellan besökare andra sällskap samt kontroll av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar försvinner. Även för de privata sammankomsterna hävs deltagartaken. För de som driver restaurangverksamhet tas avståndskrav, storleksbegränsningar på sällskap, samt begränsningar i öppettider bort. Sammantaget ger det kulturarrangörer och lokaluthyrare möjlighet att åter ta emot publik och hyresgäster.

REKOMMENDERAR VISS FÖRSIKTIGHET

Regeringen understryker att vissa råd fortfarande kommer att gälla, som att stanna hemma om du är sjuk och undvika större sammankomster om du är ovaccinerad.

Folkets Hus och Parker rekommenderar medlemsföreningar och andra arrangörer att fortsatt iaktta viss försiktighet vad gäller exempelvis onödig trängsel och så vidare. Det är också bra att exempelvis fortsätta att erbjuda möjligheter för att kunna upprätthålla god handhygien.

Har du specifika frågor om en förställning vänder du dig till din lokala arrangör.

INFORMATION TILL MEDLEMSFÖRENINGAR OCH ARRANGÖRER