Gestaltningsprojekt i tre folkparker

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd ingick 2020 ett samarbete för att utveckla och producera ett eller flera offentliga konstverk i några av landets folkparker i samarbete med Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar.

Under Covid 19-pandemin och medföljande sociala distansering har intresset för och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som aktiviteter i folkparkerna drabbats hårt av pandemins medföljande restriktioner.

Hösten 2020 fick flera folkparker frågan om att medverka. Utav dessa valdes tre folkparker ut; Björneborgs Folkets Park, Heby Folkets Park och Huskvarna Folkets Park. Lokala projektgrupper bildades på varje plats och hade ett antal möten med Folkets Hus och Parker och Statens konstråd för att kartlägga tematiker och konstnärskap av relevans för uppdragen.

Den 11 september, i samband med eventet Eldfesten, är det uppstart för gestaltningsprojektet i Björneborgs Folkets Park. Konstnären Ulrika Sparre är knuten till projektet i Björneborg. Under Eldfesten går startskottet för arbetet med hennes verk, som slutligen kommer att invigas 2022 i Björneborg. Läs mer om program och innehåll samt anmäl dig här

Varje gestaltningsprojekt är unikt och anpassat till platsen och föreningen. Samtliga gestaltningsprojekt kommer att färdigställas och invigas till sommaren 2022.