Föreningsstämma i Stockholms Folkets Hus 18-19 maj 2019

En smågrå helg i Stockholm hölls Folkets Hus och Parkers föreningsstämma 2019. Stämman inleddes med att Love Antell framförde två sånger på scen: Ideal och livet och En av oss kommer dö ung.

– Folkparkerna har alltid varit en speciell plats för mig!

Love Antell förbereder sig inför sitt framträdande.

Sedan var det dags för Folkets Hus och Parkers ordförande Gunilla Carlsson att inviga stämman och hälsa alla deltagare välkomna:

”Jag vill hälsa er alla varmt välkomna till vår stämma. Det finns så mycket engagemang och värme hos alla anställda och förtroendevalda i vår folkrörelse. Som varje dag arbetar för att möjliggöra för människor att mötas, ta del av och själva vara delaktiga i kultur, konst och bildning.”

Lars Sandberg, vd Stockholm Folkets Hus, hälsade också välkommen och berättade om husets historia och om planer för framtiden:

”Vid invigningen 1960 var Stockholms Folkets hus en av de modernaste kongressanläggningarna i Europa. Stockholm Folkets Hus är och har varit en plats fylld med kultur och olika sorters evenemang och engagemang. Med sextio år på nacken är huset nedgånget och ska renoveras. Och i samarbete med andra aktörer här runt omkring har vi planer och visioner hur vi ska utveckla området kring Norra Bantorget.”

Utbildningsminister Anna Ekström invigningstalar på Folkets Hus och Parkers föreningsstämma 2019
Anna Ekström invigningstalar.

Därefter var det dags för Anna Ekström, utbildningsminister, eller folkbildningsminister, en titel hon ibland ger sig själv, att invigningstala. Anna pratade om hur avgörande vår och andra folkrörelser är för ett demokratiskt samhälle:

”Folkbildningen och folkrörelserna pratar inte bara om att hela Sverige ska leva, de är en garant för att hela Sverige gör det. Folkrörelserna erbjuder människor lika mycket något att leva för, som något att leva av. Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och här spelar Folkets Hus och Parker en särskild roll. Folkets Hus och Parker är en förutsättning för att folkbildningen och folkrörelserna ska kunna vara den breda bildnings- och kulturarena som de är. Utan de demokratiska, inkluderande och kreativa mötesplatser som Folkets Hus och Parker erbjuder hade det inte varit möjligt. Precis som för hundra år sedan handlar det om makt. Den som söker bildningen, kulturen och kunskapen för sin egen och andras frigörelse ska ha möjligheter att nå den. Då behövs Folkets Hus och Parker.”

Efter Annas tal höll Gunilla en parentation:

Gunilla Carlsson höll i parentationen.

”Nu vill jag att vi ägnar en stund åt att minnas alla de kamrater som inte längre finns med oss i vår organisation, i vår folkrörelse. Kamrater som har gjort stora insatser för oss. Både centralt i riksorganisationens styrelse och verksamhet, som på ett regionalt plan och framför allt i ett lokalt arbete. Det är styrelseledamöter, chefer och anställda, arbetskamrater, ideellt engagerade och förtroendevalda. Vår folkrörelse bygger på engagemang, lust och glädje – allt det skapar vi tillsammans. Alla människor som engagerar sig hos oss, som bidrar till att sprida kultur och bildning över hela landet, räknas. Alla är lika viktiga.

Dessvärre har några lämnat oss under den senaste mandatperioden. Det är alla dem som jag vill att vi tänker på nu, vi minns dem med värme och tacksamhet. Var och en unik på sitt sätt. Var och en har bidragit med sig själv.”

Här finns hela parentationen att läsa.

Sedan inleddes den formella delen av stämman, presidiet med ordförande Teres Lindberg och Gunnar Söderholm samt mötessekreterare Lotta Lind och Gert Karlsson tog plats på scen.

Teres Lindberg:

”De vackraste orden i det svenska språket är: ”Votering är begärd och ska verkställas.” Så låt oss nu ägna oss åt föreningsdemokrati!”

( Ursprungligen kommer uttrycket från Svante Foersters bok Klasskämpen. 

Där står det på sidan 137:

– Vilket är det vackraste ord du vet, frågade hon späd i min famn.

Och jag svarade med samma uppriktighet:

– Votering är begärd och skall verkställas.)

Och med det var det dags för första punkten på dagordningen.

Priset Årets Skadeförebyggare delades ut till Långshyttans Folkets Hus, Christer Bäckman och Börje Westman tog emot priset. Folkets Hus och Parker vill med priset uppmärksamma det viktiga och skadeförebyggande arbete som sker vid våra mötesplatser. Det handlar om att skapa funktionella och trivsamma samlingslokaler för våra besökare och att våra mötesplatser ska vara tillgängliga för många människors olika behov och en trygg plats att vistas på.

Årets skadeförebyggare: Christer Björkman och Börje Westman, Långshyttans Folkets Hus. Och presidiet: Gunnar Söderholm, Teres Lindberg, Lotta Lind och Gert Karlsson.

Strax därefter ajournerades stämmoförhandlingarna till nästa dag, men innan dess, fest förstås!

I Folkets Hus restaurang Cabaret samlades folketshus- och parkare för att avnjuta middag, underhållning och tal. Martin Häggström, Anna Hanning Häggström och Patrik Norman bjöd på svängig show under kvällen.

Vid middagen delades också två utmärkelser ut:

Umeå Folkets Hus utsågs till Årets medlemsförening 2019. Hans Falkstråle, vice vd Umeå Folkets Hus och Margareta Rönngren, styrelsen Umeå Folkets Hus var på plats och tog emot priset. Utmärkelsen delas ut till en medlemsförening som gjort särskilda insatser, antagit nya utmaningar eller annat som är värt att uppmärksamma.

Calle Nathanson, Hans Falkstråle, Margareta Rönngren och Gunilla Carlsson.

Och lite senare avslöjades att Årets Folkets Hus och Parkprofil 2019 är Simone Olofsson, Uddevalla Folkets Hus:

”Jag är helt tagen och överrumplad. Av alla fantastiska människor som finns i vår folkrörelse får jag utmärkelsen, jag känner en enorm stolthet.”

Simone Olofsson och Calle Nathanson.

På söndag morgon återupptogs stämman igen, där bland annat ett kulturpolitiskt uttalande antogs:

”Utan samlingslokaler minskar Sveriges kulturliv drastiskt. Med det lilla offentliga stöd som kommunerna ger idag skapar Folkets Hus, folkparker och andra kulturföreningar fantastiska mötes- och kulturverksamheter. Med ytterligare medel kan vår folkrörelse ytterligare bidra till att de kulturpolitiska målen om delaktighet äntligen uppnås, men med neddragna stöd finns stora risker för att den ovärderliga kulturella infrastruktur som Folkets Hus och folkparkerna utgör förstörs. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för hela den ideella kultursektorn och göra Sverige till ett fattigare kulturland.

Värna samlingslokalerna, värna Folkets Hus och Folkets Park! Politikerna måste ta sitt ansvar och se till att det finns förutsättningar för kultur i hela landet året om!”

Strax före lunch avslutades stämman. Gunilla tackade alla som deltagit och tackade också för fortsatt förtroende att leda styrelsens arbete ytterligare en mandatperiod.

Teres Lindberg kom med en påminnelse och uppmaning:

”Tack för en bra stämma, nu har vi ägnat två dagar åt demokratiarbete. Och glöm inte att det är val till Europaparlamentet nästa helg! Rösta och prata med dina vänner.”

Thage G Peterson.

Thage G Peterson, tidigare minister, talman i riksdagen och chef för Folketshusföreningarnas Riksorganisation, var med på stämman och höll under middagen ett tacktal som berörde:

”Det behövs idéer och en vision för framtiden. Drömmar och visioner är viktiga i en människas liv. Drömmar och visioner håller människan vid liv. Ett idélöst och stillastående samhälle är ett farligt samhälle. Jag vill citera författarinnan Elin Wägner ur hennes bok ”Väckarklocka”. Vi behöver en vision av en värld med mening i – för att önskekraften skall leva upp igen” Man måste säga vad man måste vad man tycker annars brinner man upp inifrån. Jag citerar vad ni själva säger: ”Tillsammans ger vi drömmar kraft!” Det är min förhoppning att Sveriges Folkets Hus och Parker skall bli en stark röst i det nya samhället som ger hopp för framtiden. Jag vill tacka er för att ni finns till!”

Här finns hela Thage G Petersons tal.

Tack alla som deltog i föreningsstämman 2019!


 

HÄR KAN DU SOM MEDLEMSFÖRENING HITTA ALLA DOKUEMNT SOM BERÖR FOLKETS HUS OCH PARKERS FÖRENINGSSTÄMMAN 2019