Utbildningsminister Anna Ekström invigningstalar på Folkets Hus och Parkers föreningsstämma 2019

Folkets Hus och Parkers föreningsstämma arrangeras 18-19 maj i Stockholm Folkets Hus

Lördag och söndag 17 och 18 maj möts representanter för Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar för att delta i ordinarie föreningsstämma i Stockholm Folkets Hus. Temat för stämman är Folkets Hus och Parkers vision Tillsammans ger vi drömmar kraft! 

Utbildningsminister Anna Ekström invigningstalade:
”Kulturen, skapandet och bildningen ska inte tillhöra en elit utan är folkliga angelägenheter. Jag hyser en stark tilltro till att vi tillsammans genom kunskap, kultur och bildning bygger ett starkt samhälle. Ni inom folkets hus- och parkrörelsen möjliggör detta. När vi pratar om att hela Sverige ska leva, är det era mötesplatser som utgör grunden för detta.”

Stämman är Folkets Hus och Parkers högsta beslutande organ där medlemmarna via ombud fattar strategiska beslut.