Folkets Hus och Parker på Folk och Kultur

Folkets Hus och Parker arrangerar två seminarier på Folk och Kultur:  torsdag 7 februari klockan 13.00 ”Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden 2019 -2023” och fredag 8 februari klockan 13. 00 ”Konst åt alla – så har vi tagit konsten till landet” tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra gårdar.

Ny rapport: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden 2019 – 2023

Det finns många som ropar efter egna lokaler att bedriva verksamhet i. Sedan 2014 driver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.

Sedan 2014 har nya mötesplatser startats i Husby, Skärholmen, Vivalla, Kungsmarken och Tjärna Ängar och idag drivs flera processer runt om i landet.

Folkets Hus och Parker har fått stöd av Delmos för att ta fram en rapport om var det finns behov av nya mötesplatser och hur arbetet ska genomföras för att vara långsiktigt hållbart. Rapporten tas fram i samarbete med Mångkulturellt centrum.

Folkets Hus och Parker har identifierat elva bostadsområden där det finns vilja, behov och förutsättningar att skapa nya mötesplatser. Underlag till rapporten bygger på möten och intervjuer med Folkets Hus och Parkers regionala strateger, boende, lokala föreningar, kommunala tjänstemän, politiker och fastighetsbolag.

Vid seminariet presenterar vi rapporten och delar med oss av erfarenheter från vårt arbete att skapa medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.

Medverkande: René León Rosales, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum, Amin Barkhadle, processledare Folkets Hus och Parker, Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Lawen Redar, socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet och NILS MUNTHE, sakkunnig Idéburet offentligt partnerskap SKL.

Moderator: America Vera-Zavala, kulturskribent och dramatiker.

Lokal: Nya Hallen, Munktellmuseet.

När: 7 februari klockan 13.00 – 14.00

 Konst åt alla – så har vi tagit konsten till landet

Det här är historien om hur vi gör nationell kulturpolitik till en konstruktiv handling, hur något återkommande blir nyskapande och hur vi vill att den här berättelsen ska gå vidare. Konst åt alla är ett koncept, en metod i ständig förnyelse som gör bildkonsten tillgänglig för många.

Kulturpolitiken syftar till att tillgängliggöra kultur för alla. Offentliga konstinstitutioner och privata gallerister i storstadsregionerna finns det gott om, medan det samma saknas på landsbygden. Utan den långsiktiga satsningen Konst åt alla, driven av civilsamhället, hade möjligheterna att ta del av konst i hela landet varit avsevärt sämre.

Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar arbetar för människors rätt till bildkonst. Via vårt nätverk av 2 600 föreningsdrivna mötesplatser når bildkonsten ut. Sedan 1977 har många tillfälliga konsthallar öppnats på platser som sällan nås av konst, tusentals konstnärer har medverkat och konstverk spridits i hela landet.

Det här är ett samtal mellan konstnären, ordföranden, konstkonsulenten och medlemsföreningen om vad Konst åt alla är och vill vara för samtidskonsten.

Medverkande: GUNILLA CARLSSON, ordförande Folkets Hus och Parker,  Alexander Creutz, konstnär och Carina Marklund, konstnär.

Fler deltagare tillkommer.

Lokal: Konsertsal, Scenkonst Sörmland

När: 8 februari klockan 13.00 – 14.00

MUSIKSCHLAGET – MELODIFESTIVALEN DÄR ALLA FÅR PLATS

Vid sidan av detta deltar Pernilla Eurenius, regional strateg Folkets Hus och Parker i seminariet ”Musikschlaget – Melodifestivalen där alla får plats”, torsdag 7 februari, klockan 10.00 – 11.00. Lokal: Hyresvärlden, Munktell Science Park.

”Musikschlaget – Melodifestivalen där alla får plats”,