Folkets Hus och Parker i Almedalen

Folkets Hus och Parker finns på plats i Almedalen i år, både i eget seminarium och tillsammans med andra. Här kan du läsa mer om var och när du möter oss.

Seminarium: Måndag 4 juli kl 14.00

Vad vill vi med folkbildning?

Arrangör: Folkbildningsrådet

Folkbildningen har en mer än hundraårig tradition och är numera en institution i det svenska samhället – men behövs den i framtiden? Vilka behöver i så fall folkbildningen mest och vilken verksamhet ska prioriteras?

Medverkande:
Maria Graner, generalsekreterare, Folkbildningsrådet
Calle Nathanson, VD, Folkets hus och parker
Katti Hoflin, kulturchef, Västra Götalandsregionen
Johan Fyrberg, ordförande, Studieförbunden i samverkan
Azadeh Rojhan Gustafsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Thor Rutgersson, Moderator

Mer info på Almedalsveckans webbsida

 

Seminarium: måndag 4 juli kl 15.00

Är det kulturella kretsloppet hotat?

Arrangör: Ideell kulturallians, KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)

Vi är beroende av ett livskraftigt kulturellt klimat på alla nivåer. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, att kulturen består av ett kretslopp med aktörer som ger varandra förutsättningar för att verka.

Medverkande:
Karin Inde, Ordförande, KLYS
Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd Folkets Hus och Parker

Mer info på Almedalsveckans webbsida

 

Seminarium: tisdag 5 juLi kl 11.30

Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys

Konst och kultur brottas med underfinansiering. Genom offentlig finansiering syftar kulturpolitiken till att möjliggöra konst och kultur. Men räcker pengarna för att möta behoven och kan andra finansieringskällor bidra till kulturpolitisk måluppfyllelse?

Medverkande:
Lars Anders Johansson, Författare, musiker och journalist
Katja Lindqvist, Docent företagsekonomi, Lunds universitet
Calle Nathanson, vd, Folkets Hus och Parker
Martin Tibblin, Tonsättare, ordförande, Föreningen Svenska Tonsättare (FST)
Jenny Johannisson, Utredare, Myndigheten för kulturanalys
Gunilla Kindstrand, Moderator

Mer info på Almedalsveckans webbsida

 

Seminarium: TISDAG 5 juli kl 15:00

Kultur avgörande för demokrati – bör prioriteras därefter?

Arrangör: 1000 dagar kultur

Coronapandemin visade att kulturen saknar de rätta strukturella förutsättningarna. Den fria konsten inskränks i vårt närområde och vi ser allt fler exempel på direkt politisk påverkan av kulturen även i Sverige. Vad måste till för att kulturen ska bli ett mer prioriterat politikområde?

Medverkande:
Monica Fredriksson, vd Folkoperan
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Maureen Hoppers, avdelningschef Kommunikation Riksteatern
Elin Norquist, vd Cirkus Cirkör
Soledad Piñero Misa, moderator

Mer info på Almedalsveckans webbsida

 

Seminarium: onsdag 6 juli kl 13:30

Är demokratin hotad?

Arrangör: Folkets Hus och Parker

En nyligen presenterad Novusundersökning visar att förtroendet för politiker och media är förskräckande lågt. Samtidigt är en stor majoritet av befolkningen beredda att försvara demokratin. Är demokratin hotad? Vad måste i sådant fall göras för att stärka den?

Folkets Hus och Parker har låtit Novus göra undersökningen om svenskarnas syn på demokrati och media. Läsningen är både överraskande och illavarslande. Undersökningen visar att människor är beredda att engagera sig i sitt lokalsamhälle, vilket innebär att civilsamhället är en nyckel för att stärka demokratin.

Men vilka andra lösningar finns för att återupprätta det tappade förtroendet? Vad måste göras på kort och på lång sikt? Och är verkligen demokratin hotad?

Medverkande:
Jan Scherman, Journalist, debattör, Frilans
Helle Klein, Chefredaktör/vd, Tidningen Dagens Arbete
Calle Nathanson, vd, Folkets Hus och Parker

Anmäl gärna ditt intresse för seminariet på vår Facebooksida
Mer info på Almedalsveckans webbsida