Folk och Kultur 2021

Folk och Kultur ställer om till ett digitalt format och som alltid, med ett fullspäckat program. Eftersom det i år är i ett digitalt format görs konventets alla dagar tillgängligt gratis för alla som är intresserade. Det är ett gyllene tillfälle att upptäcka en helt ny och bred arena för framtidsspaning med kultur i fokus.

Genom att inslagen är uppdelade i olika teman och kanaler, kan man enkelt orientera sig och hitta det man är mest intresserad av. Innehållet speglar den otroliga mångfald och bredd som ryms inom konst- och kulturvärlden. Teman i år är: Inkludering, Framtid, Nordiskt Perspektiv, Hållbarhet, Demokrati, Inspiration, Barn & Unga, Digitalisering och Kulturarv.

Under temat ”inkludering” och rubriken Interkulturella rum, förortens kreativa mötesplatser hittar du Folkets Hus och Parkers bidrag till Folk och Kultur 2021. I ett samtal, tillsammans med Ametist Azordegan, musikjournalist och kreativ ledare Juice Studios, Emma Dominguez, konstnär och verksamhetsledare på Folk i Skärholmen och Melody Farshin, ståupp-komiker och författare, lyfter vi blicken och synliggör den kreativa kraft som finns i de nya interkulturella rummen som just nu skapas runt om i landet. Samtalsledare är Edna Eriksson, strateg på Folkets Hus och Parker.

Vi vill också tipsa om programpunkten Vad är framtidens tempel? som arrangeras av initiativet 1000 dagar kultur. I ett samtal tas frågor som hur kulturlivet påverkats av pandemin och ett års nedstängning upp, och man frågar sig bland annat om pandemin till och med en möjlighet för en omstart av kulturlivet, snarare än en tillbakagång till det som var tidigare?
Bakom 1000 dagar kultur står Riksteatern, Folkets Hus och Parker, Mångkulturellt centrum, Folkoperan och Svenska Filminstitutet, med flera.

Ideell kulturallians är också på plats och håller i seminariet Det idéburna ekosystemet. Deltar gör Calle Nathanson från Folkets Hus och Parker, Anna Rydborg från Ax – kulturorganisationer i samverkan och Louise Nordgren från Svensk Jazz.

Folk och Kultur pågår i tre dagar, 10-12 februari.
Här hittar du hela programmet

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. I en plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Läs mer på folkochkultur.se