Fisksätra Folkets Hus, Rinkeby folkets hus, Kulturhuset Västra Borlänge och Folk, Skärholmen får tillsammans 5 650 000 kronor från Kulturrådet

För andra året fördelar Kulturrådet bidrag i satsningen Kreativa platser. Sammanlagt får projekt över hela landet dela på cirka 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår. Rinkeby folkets hus och Kulturhuset Västra Borlänge får ta del av stödet för första gången, Fisksätra Folkets Hus och Folk, Skärholmen fick också del i detta stöd vid förra omgången.

– Vi är väldigt glada över att vår satsning på kulturverksamheter i nya folkets hus i förorterna får ta del av Kulturrådets satsning Äga rum. Att Rinkeby folkets hus och Kulturhuset Västra Borlänge i Tjärna Ängar, får stöd för sin kulturverksamhet är viktigt. Båda dessa föreningar arbetar för att skapa delaktighet och ta tillvara på det engagemang som finns hos boende i deras områden, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Många projekt inom Kreativa platser lyfter platsens och boendes berättelser genom att arbeta med scenkonst, musik, konstnärlig gestaltning och poesi.

Rinkeby folkets hus, Rinkeby kulturarena, Stockholms län, 1 400 000

Kulturhuset västra Borlänge, Kulturtåget, Dalarnas län, 850 000

Fisksätra Folkets Hus, Med början i Fisksätra, Stockholms län, 1 650 000

Folk, kultur i Centrum, Skärholmen, 1 750 000