Ropen skall: 70-talskonst åt alla

Ropen skalla: 70-talskonst åt alla!

1970-talet är ett mytomspunnet decennium. Det var då Sverige stod stilla när Ingemar Stenmark kastade sig nerför slalompisterna, Abba segrade med Waterloo i Eurovision Song Contest och barnen tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter på tv.  

 70-talet var även det decennium då Sverige fick en samlad kulturpolitik för första gången. Den 4 maj 1974 antog riksdagen Propositionen 1974, i dagligt tal kallad 1974 års kulturpolitik. Politikernas ambition var att höja den ”kulturella nivån” hos landets invånare som ett led i kampen mot den framväxande masskulturen. För att lyckas med detta skulle den ”goda konsten” spridas till alla delar av landet. Framför allt sågs social och regional utjämning som mycket betydelsefulla verktyg för att uppnå målet. Politikerna såg konsten och kulturen som omistliga delar i byggandet av samhället och att de kunde bidra till ökad jämlikhet och bättre samhällsmiljö. Viktigt för politikerna var också att principen om armlängds avstånd skulle råda.  

 Målen för den nya kulturpolitiken sammanfattades i en rad punkter, där den mest kända för eftervärlden förmodligen är: ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”.   

 I utställningen Ropen skalla: 70-tals konst åt alla! presenterar vi ett litet urval av den konst som köptes in av Folkets hus och parkrörelsen för de nya anslagen i och med 1974 års kulturpolitik. Inköpen utgjorde starten på Folkets Hus och Parkers konstsamling och de flesta verken är deponerade hos våra medlemsföreningar. Samlingen består till en del av grafiska blad, vilket återspeglas i utställningen.  

 Nu har det snart gått 50 år sedan Sverige fick en sammanhållen kulturpolitik för första gången. Med det perspektivet vill vi sätta ljuset på den konst som skapades under 1970-talet. Många av de frågor som sysselsatte konstnärerna då är fortfarande lika aktuella.  

Med utställningen som utgångspunkt hoppas vi väcka diskussionen till liv om demokratiska värden som det goda samhället och kulturens kraft och möjligheter.  

Producent Folkets Hus och Parker

KONTAKTPaula Hoffmann, 08-452 25 31,
[email protected]

Inga aktuella visningstillfällen Bokningsbart – är du intresserad kontakta någon av våra producenter
Kontakta oss här
Skriv ut sidan

Ropen skalla: 70-talskonst åt alla!

1970-talet är ett mytomspunnet decennium. Det var då Sverige stod stilla när Ingemar Stenmark kastade sig nerför slalompisterna, Abba segrade med Waterloo i Eurovision Song Contest och barnen tittade på Fem myror är fler än fyra elefanter på tv.  

 70-talet var även det decennium då Sverige fick en samlad kulturpolitik för första gången. Den 4 maj 1974 antog riksdagen Propositionen 1974, i dagligt tal kallad 1974 års kulturpolitik. Politikernas ambition var att höja den ”kulturella nivån” hos landets invånare som ett led i kampen mot den framväxande masskulturen. För att lyckas med detta skulle den ”goda konsten” spridas till alla delar av landet. Framför allt sågs social och regional utjämning som mycket betydelsefulla verktyg för att uppnå målet. Politikerna såg konsten och kulturen som omistliga delar i byggandet av samhället och att de kunde bidra till ökad jämlikhet och bättre samhällsmiljö. Viktigt för politikerna var också att principen om armlängds avstånd skulle råda.  

 Målen för den nya kulturpolitiken sammanfattades i en rad punkter, där den mest kända för eftervärlden förmodligen är: ”Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”.   

 I utställningen Ropen skalla: 70-tals konst åt alla! presenterar vi ett litet urval av den konst som köptes in av Folkets hus och parkrörelsen för de nya anslagen i och med 1974 års kulturpolitik. Inköpen utgjorde starten på Folkets Hus och Parkers konstsamling och de flesta verken är deponerade hos våra medlemsföreningar. Samlingen består till en del av grafiska blad, vilket återspeglas i utställningen.  

 Nu har det snart gått 50 år sedan Sverige fick en sammanhållen kulturpolitik för första gången. Med det perspektivet vill vi sätta ljuset på den konst som skapades under 1970-talet. Många av de frågor som sysselsatte konstnärerna då är fortfarande lika aktuella.  

Med utställningen som utgångspunkt hoppas vi väcka diskussionen till liv om demokratiska värden som det goda samhället och kulturens kraft och möjligheter.  

Producent Folkets Hus och Parker

KONTAKTPaula Hoffmann, 08-452 25 31,
[email protected]

Inga aktuella visningstillfällen Bokningsbart – är du intresserad kontakta någon av våra producenter
Kontakta oss här
Skriv ut sidan