Aktion T4 – Om människosyn i Nazityskland

Under sent 1800-tal började vetenskapsmän och intellektuella propagera för att Darwins tankar om naturen även gällde de mänskliga samhället och skulle användas för att forma det.

Detta kallas socialdarwinism och omfattade tankar om att “de starka” hade rätt att styra över “de svaga”. Dessa idéer bidrog till uppkomsten av eugenik, även kallat rashygien.

Utställningen handlar om människosynen i Nazityskland under perioden 1933-1945. En människosyn som fick oerhörda konsekvenser, bland annat för människor med funktionsnedsättning.

Turnéstart: Mars 2017
Producent: Forum för levande historia

Vill du själv arrangera konstutställningen? Kontakta paula.hoffmann@folketshusochparker.se

 

Inga aktuella visningstillfällen
Skriv ut sidan

Aktion T4 – Om människosyn i Nazityskland

Under sent 1800-tal började vetenskapsmän och intellektuella propagera för att Darwins tankar om naturen även gällde de mänskliga samhället och skulle användas för att forma det.

Detta kallas socialdarwinism och omfattade tankar om att “de starka” hade rätt att styra över “de svaga”. Dessa idéer bidrog till uppkomsten av eugenik, även kallat rashygien.

Utställningen handlar om människosynen i Nazityskland under perioden 1933-1945. En människosyn som fick oerhörda konsekvenser, bland annat för människor med funktionsnedsättning.

Turnéstart: Mars 2017
Producent: Forum för levande historia

Vill du själv arrangera konstutställningen? Kontakta paula.hoffmann@folketshusochparker.se

 

Inga aktuella visningstillfällen
Skriv ut sidan