Höstlöv som faller. Foto: Malla Hukkanen c Sputnik