TRÄNA MED CIRKUS CIRKÖR 2021

 

 ANPASSNINGAR MED ANLEDNING AV COVID-19

Till följd av coronapandemin har Folkets Hus och Parker tagit fram vägledande rekommendationer till artister och arrangörer med anledning av pandemins effekter på turnéverksamheten. Både Cirkus Cirkör och arrangören ska ha tagit del av Folkets Hus och Parkers rekommendationer för säkra föreställningar/arrangemang. Till rekommendationerna

Inför sommarens turnerande workshops gör Folkets Hus och Parker tillsammans med Cirkus Cirkör extra anpassningar och förtydliganden kring hur Träna med Cirkus Cirkör kan genomföras på ett säkert sätt. Vi följer noga utvecklingen och är löpande i kontakt med Riksidrottsförbundet, Gymnastikförbundet och Folkhälsomyndigheten som förespråkar att träningar för barn upp till 15 år ska fortsätta så långt det är möjligt, även inomhus, i enlighet med vad som föreskrivs i Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd.

Cirkus Cirkörs pedagogiska avdelning har under våren 2021, och kommer således även under sommarens turné, bedriva sin verksamhet med anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

CIRKUS CIRKÖR ANSVARAR FÖR ATT

  • inga pedagoger får arbeta vid minsta tecken på sjukdom.
  • pedagogerna sköter handhygien före och efter pass och desinficerar utrustning löpande.
  • pedagogerna har fått noggranna instruktioner att i all övrig kontakt under turnén hålla avstånd, undvika folksamlingar på t.ex. restauranger.
  • pedagogerna reser i egen bil och inte med allmänna transportmedel.
  • workshopen är anpassad så att moment med nära kontakt har uteslutits. 


ARRANGÖREN ANSVARAR FÖR ATT

  • barn som visar minsta sjukdomssymptom omedelbart avbryter undervisningen.
  • barn med någon i nära familj som är sjuk i Covid-19 inte deltar i undervisningen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.
  • alla deltagare ska tvätta händerna före och efter workshop.
  • den avslutande uppvisningen följer de rekommendationer som råder då kursveckan infaller.

Arrangören är den som är ytterst ansvarig för det enskilda arrangemanget som helhet, samt att de för tiden gällande reglerna och rekommendationerna efterlevs.

 

Om du har frågor så är du varmt välkommen att kontakta:

Johanna Gidlund, producent Folkets Hus och Parker,
08-452 25 15, [email protected]

Clara Norman, verksamhetsledare Pedagogik & träning Cirkus Cirkör,
0720-63 05 96, [email protected]