Välkommen på bokrelease

Calle Nathanson har skrivit boken ”På spaning efter den kulturpolitik som flytt”  – varmt välkommen att delta vid bokreleasen!

Calle Nathanson har varit vd på riksorganisationen Folkets Hus och Parker under perioden 2013–2023. I boken På spaning efter den kulturpolitik som flytt (Premiss förlag) tecknar han en bild av hur kulturfrågornas status har förändrats. Genom ett urval av tidigare publicerade krönikor och nyskrivna texter sammanfattar han de senaste tio åren och pekar ut några utmaningar inför framtiden.

Vilka kulturpolitiska frågor var aktuella under perioden? Vad hände egentligen under flyktingvågen 2015 och hur agerade civilsamhället? Vilka kulturpolitiska frågor betonades av regeringen? Hur drabbades kulturlivet under pandemin och hur ser resan tillbaka ut för de publika kulturverksamheterna?

I På spaning efter den kulturpolitik som flytt får läsaren följa den samhällspolitiska utvecklingen, sett ur en folkrörelses perspektiv.

David Karlsson, idéhistoriker och förläggare, och Jesper Bengtsson, förlagschef Atlas/Premiss, medverkar i seminariet.

När? Tisdag den 28 mars klockan 15.00-16.00
Var? ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

 


Anmäl dig här

Obs! Begränsat med plats och föranmälan krävs

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Du kan komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.