Boka konst- och scenutbud 2018

Folkets Hus och Parker presenterar stolt det konst- och scenutbud som finns att boka för 2018.
Fram till 15 februari kan arrangörer anmäla intresse för våra utställningar och scenproduktioner. Därefter påbörjas turnéläggningen. För konst och utställningar går det att anmäla intresse även efter 15 februari, men dessa förfrågningar hanteras efter turnéläggningen.

Till utbudet för Konst och utställningar

Till utbudet för Scen

Båda utbudssidorna kräver inloggning. Är du en ny arrangör hos oss får du information genom att kontakta någon av våra producenter.
Till kontakta oss