Tensta träff
Hagstråket 13, Spånga, Sverige
Vägbeskrivning

Tensta träff

Just nu arbetar vi med att stötta det lokala civilsamhället i Tensta. Ett arbete pågår med att gradvis föra över ansvaret och driften av Tensta Träff till en lokal paraplyförening bestående av boende och lokala föreningar.

Tensta Träff har varit och ska även i fortsättningen vara en mötesplats som skapar möjligheter till verksamhet för boende i lokalsamhället, föreningar och andra aktörer.

Men allt är inte klart, det återstår mycket arbete. Det saknas möbler i många rum, teknisk utrustning och mycket annat. Tensta Träff nya arbetsgrupp väljer att öppna och ta de olika rummen i bruk så fort som möjligt, allteftersom.

Läs mer: om vårt arbete och hur du hyr våra lokaler 

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete med att stötta nya mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar — att skapa nya mötesplatser där de saknas samt att stötta förnyelsearbete i mötesplatser som redan finns. Folkets Hus och Parker, Rädda barnen, Hemsö (fastighetsägare) och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tecknat en gemensam avsiktsförklaring i syfte att verka för att skapa långsiktiga förutsättningar för driften av Tensta Träff.  Läs mer: Nya mötesplatser

Besöksadress

Hagstråket 13
SPÅNGA

Kontakta oss:

08-698 90 79

bana.bisrat@rb.se

Verksamheter

Lokaler