Folk i Parken_konstnär_Peter_Svedberg-Sala_Folketspark_2