Björneborg_Folketspark_1_noresize_foto_Krister_Nilsson