Konstnärlig gestaltning av konstnären Peter Svedberg i Sala Folkets Park

Folk i parken – en konstnärlig gestaltning i Sala

Konstnärliga gestaltningar har stor betydelse för mötesplatsens fysiska miljö och ger människor möjlighet att möta samtidskonst i sin närmiljö. Torsdag den 28 april invigdes konstnären Peter Svedbergs gestaltning ”Folk i Parken” av före detta stadsrådet Lena Hjelm-Wallén i Sala Folkets Park.

– Det är så roligt att vi fick den här möjligheten med ett platsspecifikt konstverk. Vi har genomfört ett omfattande arbete på upprustning av parken och en konstnärlig gestaltning i entrén betyder mycket, säger Bosse Kihlström, ordförande i Sala Folkets Park.

Arbetet med påbörjades redan 2020 men det är först nu den har kunnat färdigställas och invigas.

Konstnärlig gestältning av konstnären Peter Svedberg i Sala Folktes Park

Verket Folk i Parken består av ett hundratal sammanfogade glasstavar över ett fotomontage som berättar om parken. Här möter vi kända och mer okända människor från då och nu. Tekniken med glas och fotomontage i stora format har konstnären Peter Svedberg arbetat med i tidigare gestaltningar som i Citybanan, Stockholm och på Sundsvalls Resecentrum.

– Jag börjar med att försöka hitta den lokala identiteten i förhållande till mitt konstnärskap. Den samlade informationen bildar sedan grundmaterialet att hämta näringen ur när själva gestaltningsuppdraget ska mejslas fram. Då blir konstverket både platsrelaterat och kopplat till mitt konstnärskap på samma gång, vilket är målet, säger Peter Svedberg.

Med stöd från Statens kulturråd genomför Folkets Hus och Parker varje år några konstnärliga gestaltningar runt om i landet hos medlemsföreningar. Läs mer