Elstödet till föreningar – dags att söka

Utbetalningarna av det tidigare aviserade elstödet till företag och organisationer är nu äntligen på väg. Från och med den 30 maj 2023 har Skatteverket börjat ta emot ansökningarna via en särskild e-tjänst.

Lite kortfattat handlar det om stöd till företag och organisationer som har verksamhet i elområde 3 och 4. Inget stöd betalas ut till företag eller organisationer som bara har eluttagspunkt i elområde 1 och 2.

För er som berörs av detta är det bra att börja förbereda sig. I skrivande stund kommer ansökningarna bara att kunna tas emot digitalt i en särskild e-tjänst. När Folkets Hus och Parker ställt frågan till Skatteverket, så är det korta svaret att det inte kommer att finnas någon möjlighet att söka stödet via pappersblankett i samband med att ansökningsomgången startar. Vidare kommer stödet att betalas ut via organisationen skattekonto.

För att detta ska kunna ske så smidigt som möjligt, är det är bra att skaffa sig koll på att ni dels har möjlighet att logga in på föreningens skattekonto digitalt, men även att ni har behörighet att lämna in er ansökan digitalt.

Då Skatteverkets e-tjänster bygger på att en firmatecknare ensam ska kunna godkänna exempelvis att en ansökan lämnas in, kan det uppstå krångel för er som kräver minst två firmatecknare i förening.

UTSE OMBUD

För att lösa detta öppnar Skatteverket en särskild e-tjänst som gör det möjligt att utse ombud för elstöd till företag och organisationer. Det finns också en pdf-blankett som kan användas.
UTSE OMBUD – E-TJÄNST
UTSE OMBUD – PDF-blankett

Mera information och länk till ansökan finns på Skatteverkets informationssida om elstöd till organisationer och företag