Tosca, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2024-11-23