Sabaton – The Tour To End All Tours, Biopalatset 2024-10-11