Sabaton – The Tour To End All Tours, Borgholms Folkets Hus 2024-10-11