Sabaton – The Tour To End All Tours, Skelleftehamn Folkets Hus 2024-10-11