Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Osby Medborgarhus 2023-10-22