Mordängeln, Hunnebostrand, Hav och Land, Folketshusföreningen 2017-11-18