Metallica: 72 Seasons, Kulturhuset Hav och Land 2023-04-13