Macken – En film om två bröder och en mack – 30 ÅRSJUBILEUM, Ambjörby Folkets Hus 2020-01-19