Hoffmanns äventyr, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2024-10-05