Hoffmanns äventyr, Heby Folkets Hus och Park 2024-10-05