Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Folkets Bio Visby 2020-03-29