Från Delacroix till Gauguin – den danske samlaren, Surahammars Folkets Hus 2022-03-07