Filmen om Kal P Dal, Trollhättans Folkets Hus Kulturhuset 2024-04-15