Filmen om Kal P Dal, Söråkers Folkets Hus 2024-02-23