Filmen om Kal P Dal, Folkets Bio Regina 2024-02-25