Filmen om Kal P Dal, Surahammars Folkets Hus 2024-02-25