Filmen om Kal P Dal, Filmstaden Uppsala 2024-03-05