Eremitaget – en av världens största konstsamlingar, Gusums Folkets Hus 2020-01-20