Det stora Äventyret – med Eva Funck & Hönapöna, Ölsta Folkets Hus och Park 2017-07-28