Det stora Äventyret – med Eva Funck & Hönapöna, Björneborgs Folkets Hus och Park 2017-07-23