Den flygande holländaren, Gusums Folkets Hus 2020-03-14