Den flygande holländaren, Osby Medborgarhus 2020-03-14