Dead Man Walking, Kulturhuset Hav och Land 2021-04-17