André Rieu – nyårskonsert från Australien, Klämman 2020-01-05