Pop-up med Yankho, Björneborgs Folkets Hus och Park 2024-07-14