Monsterskola med Nelly Rapp, Björneborgs Folkets Hus och Park 2025-03-10 – 2025-03-23